Foto  ©   Matiss Markovskis

Dizains ir reālas vajadzības identificēšanas metode,

kas rezultātā rada laimes un labsajūtas risinājumus.

Pakalpojumi
Par mani

 

Esmu dizaina procesu vadītāja, pētniece. Manas profesionālās intereses pētniecībā ir saistītas ar manām personīgām vērtībām - cilvēkiem, viņu sajūtām, turpinātību kā ilgtspēju un empātiju

 

 

Risinājumu - produktu, pakalpojumu, stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesā praktizēju daudzveidīgas, uz cilvēku orientētas, dizaina un radošās domāšanas metodes, iekļaujot dizaina domāšanu un universālo dizainu (dizains visiem jeb iekļaujošais dizains). 

 

Esmu Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore. Akadēmiskā darbā vadu bakalauru, maģistru un promocijas darbus, un manā profesionālajā interešu lokā ir dizaina pētniecība, dizaina konteksts, dizains un valsts, dizains sabiedrībai un ilgtspējai, kā arī projektu vadība. 

 

Savā pēcdoktorantūras pētījuma rezultātā es izstrādāju dizaina pievienotās vērtības kritērijus kā dizaina sociālekonomiskās ietekmes indikatorus, kas mēra kultūras un personīgo apmierinātību, laimi un labklājību saskaņā ar piecu paaudžu un četru sociālekonomisko klašu grupu definētām dizaina vērtības īpašībām. Cilvēku raksturotās dizaina vērtības integrētas dizaina uztvertās vērtības indikatoros. Es dizainu definēju kā metodi laimes un labbūtības radīšanai, kas rodas kā sajūtas un pieredze produktu, pakalpojumu vai sistēmu lietošanas rezultātā un kopā ar sociālo mijiedarbību dod pozitīvas emocijas un atmiņas, tādējādi reflektējot arī teicienu “dizains pasauli padara labāku”. Es publicēju grāmatu “Perceived Design Value”, kurā diskutēju ne tikai dizaina uztvertās vērtības indikatorus, bet arī trīskāršo dizaina procesu un dizaina pašvērtējuma brieduma matricu, kas ļauj pārliecināties par dizaina pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu izstrādes procesā.

​Esmu autore un kopā ar Matīsu Zvaigzni izdevu “Dizaina pēdas. Notikumu un dizaina mijiedarbība laika līnija”, kurā apkopti dizaina attīstības ekonomiskais, politiskais, tehnoloģiskais, sociālais un ilgtspējas starptautiskais konteksts un ietekmes fakti kopš 1588.gada.

 

Esmu biedrības “Radošā partnerība” dibinātāja un radošā direktore. Biedrība nodarbojas ar radošās  izglītības attīstību bērniem un jauniešiem, kā arī dažādu sociāli atbildīgu projektu īstenošanu.

Publikācijas

Labdien,

Esmu dizaina pētniece un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore

 
 
Pēcdoktorantūras pētījums

Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā

Mans pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina  sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” ir globāli – lokāla mēroga gadījuma izpēte, kuras mērķis bija definēt dizaina vērtību, izstrādājot dizaina sociālekonomiskās ietekmes indikatorus, pamatojoties uz dizaina uztvertās vērtības īpašībām.

Pētījuma uzdevums bija atkodēt dizaina vērtību, identificējot lietotāju dizaina uztvertās īpašības, lai palīdzētu uzņēmumiem, valsts pārvaldei un sabiedrībai dizainu pielietot mērķtiecīgāk.

 

Dizaina uztvertās vērtības indikatori atkodē pieņēmumu, ka “dizains pievieno vērtību”, un ir saistīti ar nosacītajām subjektīvajām vērtībām un ārējo kontekstu, pievienojot subjektīvai vērtību ķēdei nosacītu objektīvu vērtību un lietotāja orientētu fokusu. Definētie uztvertās vērtības indikatori ‘noderīgs’, ‘ērts’, ‘drošs’, ‘ilgstošs’, ‘estētisks’ un ‘personīgs’ kā produkta dizaina uztvertās vērtības un ‘saprotams’, ‘pieejams’, ‘drošs’, ‘uztverams’, ‘pieredzams’ un ‘savlaicīgs’ kā pakalpojumu dizaina uztvertās vērtības ir jāņem vērā produkta / pakalpojuma inovācijas procesā kā nosacīti subjektīvi faktori. Dekodētie dizaina uztvertās vērtības indikatori ir savstarpēji saistīti, paskaidrojot terminu “dizains pievieno vērtību” cilvēku laimes un apmierinātības sajūtas radīšanā, kas ir dizaina darbības gala rezultāts.

Pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/125, tika finansēts ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

 
Aija Freimane ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas konventa – padomdevēju institūcijas pārstāve. Aijas ieteiktie risinājumi, pieaicinātie lektori ir snieguši audzēkņiem, pedagogiem un viesiem ierosmi jaunām idejām, pētījumiem un pašizaugsmei, pamatu jaunām diskusijām par aktuāliem jautājumiem mākslā.

Inga Auziņa / Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore