Foto  ©   Matiss Markovskis

Design is a method of identifying a real need

and provides solutions that result

in happiness and satisfaction.

Pakalpojumi
Par mani

Esmu dizaina procesu vadītāja, pētniece. Risinājumu – produktu, pakalpojumu, stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesā praktizēju daudzveidīgas, uz cilvēku centrētas, dizaina un radošās domāšanas metodes, , iekļaujot dizaina domāšanu un universālo dizainu (dizains visiem jeb iekļaujošais dizains). 

 

Pašlaik izstrādāju “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēmu zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”. Esmu Starptautiskās Dizaina pētnieku (DRS) asociācijas biedre.

Esmu Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore. Akadēmiskā darbā vadu bakalauru, maģistru un promocijas darbus, un manā profesionālajā interešu lokā ir dizaina pētniecība, dizaina konteksts, dizains un valsts, dizains sabiedrībai un ilgtspējai, kā arī projektu vadība. 

 

​Esmu autore un kopā ar Matīsu Zvaigzni izdevu “Dizaina pēdas. Notikumu un dizaina mijiedarbība laika līnija”, kurā apkopti dizaina attīstības ekonomiskais, politiskais, tehnoloģiskais, sociālais un ilgtspējas starptautiskais konteksts un ietekmes fakti kopš 1588.gada.

Esmu biedrības “Radošā partnerība” dibinātāja un radošā direktore. Biedrība nodarbojas ar radošās  izglītības attīstību bērniem un jauniešiem, kā arī dažādu sociāli atbildīgu projektu īstenošanu.

Publikācijas

Labdien,

Esmu Pēcdoktorantūras pētniece un Latvijas Mākslas akadēmijas, Dizaina nodaļas asociētā profesore

 
 
Pēcdoktorantūras pētījums

Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā

Savā pēcdoktorantūras pētījumā izstrādāju identifikācijas sistēmu, kura palīdzētu definēt un noteikt dizaina sociāli ekonomisko ietekmi, novērtēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgai un inovatīvai ekonomikai Latvijā. Teiciens, ka “dizains pievieno vērtību” ir balstīts pieņēmumā “labs dizains vienmēr rada labu vērtību”, taču nav uz pierādījumiem balstītas metodes vai identifikācijas sistēmas, kas pamatotu šos pieņēmumus.

 

Mana pēcdoktorantūras pētījuma tiešā mērķauditorija ir uzņēmēji, bet saistītā – valsts pārvaldes darbinieki. Izstrādātā dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma un tās indikatori būs uz pierādījumiem balstīta metode, kas skaidros pieņēmu “dizains pievieno vērtību”, radīs jaunu teoriju un dizaina paradigmu.

 

Pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/125, tiek finansēts ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Partneri

Esmu pagodināta sadarboties ar sekojošām partnerinstitūcijām:

 

 
Aija Freimane ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas konventa – padomdevēju institūcijas pārstāve. Aijas ieteiktie risinājumi, pieaicinātie lektori ir snieguši audzēkņiem, pedagogiem un viesiem ierosmi jaunām idejām, pētījumiem un pašizaugsmei, pamatu jaunām diskusijām par aktuāliem jautājumiem mākslā.

Inga Auziņa / Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore

 

Rakstiet man:

© Dr.art. Aija Freimane
aija.freimane@lma.lv 
+ 371 29 40 98 60