top of page

Tolerance. Sociālo normu iekļaušana.

Foto izstāde, 2021

https://www.normkritiklatvia.com/

Fotogrāfs Matīss Markovskis

Izstādes kuratore un menedžere Latvijā

Aija Freimane, PhD.

Mēs ikviens esam vērtīgs un tiesīgs būt. Cilvēka pamattiesību ievērošana, cieņa un līdztiesība, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa, ir pamats iekļaujošai un tolerantai sabiedrībai.

 

Atbalstošas un iekļaujošas sociālās normas ir līdzcilvēku pieņemšana, iecietības un tolerances pamatā. Iekļaujošas sociālās normas atzīst, ka sabiedrība visām grupām ir tiesības piederēt, būt līdzdalīgam un atzītām. Tas, kāda sabiedrība mēs esam, nosakām mēs paši. Tikai mēs katrs kā indivīds ar savu attieksmi, uztveri, un otra pieņemšanu varam pārrakstīt un veidot pozitīvas sociālās normas, kas izslēdz jebkādu diskrimināciju un nevērību vienam pret otru.

 

Normas mainās mijiedarbībā ar dažādiem sabiedrības ekonomiskajiem un materiālajiem apstākļiem, un tās ir iespējams ietekmēt ar aktīvu pārmaiņu veikšanu. Praktizēt pozitīvas sociālās normas nozīmē izvairīties no normu kritikas, kura parasti attiecināta uz dzimumu, transpersonu identitāti vai izpausmi, etnisko piederību, reliģiju, seksuālo orientāciju, invaliditāti, vecumu, klasi, ģimenes struktūru.

 

Dzīvot iekļaujošā, tolerantā un pieņemošā sabiedrībā ir ikkatra mūsu cilvēciska vēlēšanās. Būt un sajust piederību draugu, kaimiņu, ciema, apkaimes – pilētas, visas pašvaldības, novada Dodot iespēju ikkatram tikt redzētam, mēs ejam pretī ikviena cilvēka tiesībām uz cieņpilnu dzīvi.

 

Projekta “Images that changed the world” pasaules projekta vadītāja Silvija Augustinsone (Sylvia Augustinsson), Zviedrijas institūts Stokholmā.

Izstāde notiek ar Zviedru institūta un Zviedrijas vēstniecības Latvijā atbalstu.

bottom of page