top of page

Tālākizglītības programmas dizaina pedagogiem izstrāde un īstenošana

2008–2011, Latvijas Mākslas akadēmija

Programas direktore and projekta vadītāja

 

Eiropas Sociālā Fonda projekts „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība”

Profesionālās pilnveides tālākizglītības programma „Dizaina pedagogs”

Es biju gan programmas izstrādātāja un vadītāja, gan arī projekta vadītāja un ieviesēja. Joprojām šī ir vienīgā jaunizstrādātā programma dizaina skolotājiem Latvijā.

 

Programmas apjoms 328 stundas, 6 moduļos: Pedagoģija un psiholoģija; Dizains un pētniecība; Dizains un konteksts; Bizness un ekonomika; Prakse; Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana. Programmas īstenošanā tika iesaistīti 25 pasniedzēji no Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Banku augstskolas un labākie nozares speciālisti; kā arī 6 ārvalstu pasniedzēji no Zviedrijas, Īrijas un Beļģijas.

 

Programmu absolvēja 100 dizaina pedagogi, iegūstot apliecību par profesionālo pilnveidi ar kvalifikāciju „Dizaina pedagogs” profesionālajā izglītības sistēmā.

bottom of page