top of page

Dizaina pēdas

2016

Dizaina pēdas ir izzinošs materiāls, kurā apkopotas dizaina norises, notikumi, koncepcijas un procesi mijiedarbībā ar tehnoloģiju jauninājumu, sabiedrības, ilgtspējas, ekonomikas, politikas notikumiem un mākslas stilu attīstību.

 

Materiāls rosina apzināties vēstures notikumus un faktus kā dizaina risinājumu un iespēju radīto problēmu vai cēloņu-seku sakarības. Lasītājs – izzinātājs tiek aicināts katru faktu un laika posmu izzināt padziļināti un veidot detalizētu dizaina produktu, pakalpojumu un dizaineru vārdu laika līniju.

Izziņas kartē “Dizaina pēdas” apkopoti 168 dizaina notikumi un fakti, tajā skaitā 64 dizaina koncepcijas, 144 tehnoloģiskie jauninājumi, 89 politiskie un 57 ar ekonomiku saistītie notikumi, 24 sociālās un 20 ilgtspējas ietekmes fakti no 1588. līdz 2015. gadam, kas savstarpēji mijiedarbojušies un ietekmējuši to, kā mēs dzīvojam šodien. Laika līnija attēloti arī 34 mākslas stili, kā kultūrvēstures liecība.

Ar šādu konteksta karti, vēlos rosināt apzināties, ka ikkatrs šodienas lēmums un darbība, nākotne būs vēstures notikums, kas ietekmēs nākamo paaudžu dzīves. Gan dizaina risinājumi un iespējas, gan politiski ekonomiskie un sociālas aktivitātes, lēmumi un rīcības veido cēloņu - seku sakarības, kas pieņemti atbildīgi, var mazināt sociālas, vides un ekonomiskas problēmas.

Grafiskais dizains Matīss Zvaigzne, Reflect studio

bottom of page