top of page
Izglītība

 

2010 – 2015

Dr. Art., Latvijas Mākslas akadēmija 

Promocijas darbs: Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai. Dizaina paradigmas maiņa.

Promocijas darba kopsavilkums: ISBN: 978-9934-541-02-5;

PDF ISBN: 978-9934-541-03-2; 2015, © Aija Freimane.

 

2003 – 2005

Sociālo zinātņu MA grāds mākslā, Kultūras/mākslas menedžmentā, City University London, kultūras/mākslas politikas un menedžmenta (radošo industriju) departaments

Tēma: The impacts of politics on the Visual Arts before and after perestroika

 

1995 – 2003

Humanitāro zinātņu MA grāds mākslā,

Latvijas Mākslas akadēmija

Tēma: Radošo organizāciju un mākslinieku statuss Latvijā un Eiropā

 

1998 – 2002

Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts, augstākā profesionālā izglītība, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Tēma: Starptautiskās sadarbības iespējas kultūras un mākslas jomā starptautiskā regulējuma ietvaros. Latvijas Republika – Eiropas Savienība – ANO.

 

1995 – 1997

Latvijas Mākslas akadēmija,

profesionālais grāds mākslā, tekstilmāksla 

 

 

Papildus izglītība

 

2020-2021

Sertificēta Pētniecībs ētikas & godprātības trennere, The Embassy of Good Science, VIRT2UE & EnTIRE

26-28.02.2020

Kvalitatīvo un jaukto metožu datu analīzes programmas MAXQDA apguve, Berline, Vācija

13.03.2019

Konference “Bioeconomy – challenges for innovation”, Cesis, Latvia

12.-13.06.2018

The Riga StratCom Dialogue koference, Rīga, Latvija

2017

 

Apmācību programma "Pārmaiņu vadība", Rīga, Latvia

Efektīva vadība un darbinieku kompetences, 8 h

 

29.11.2017

Konference "Smart Future", Rīga, Latvia

 

19.-20.10.2017

Konference ''Children are not born with prejudice'',

Rīga, Latvia, organizē Zviedrijas vēstniecība un Zviedrijas institūts Latvijā

5.-06.07.2017

The Riga StratCom Dialogue konference, Rīga, Latvia

22.-24.02.2017

Konference "UX Riga", Riga, Latvia

 

29.11.2017

Darbnīca "Universal design in graphic and packaging design", Valmiera, Latvia

Zviedrijas dizaina biroja FUNKA vadībā, 6 h

01.12.2016 - 18.01.2017

Apmācību programma "Metodoloģija un kompetencēs balstīta mācību satura attīstība”

Skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana, 36 h

 

03. – 07.06.2015

Cumulus konference "The Virtuous cycle", Milano, Italy.

 

07. – 12.10.2012

Dalība doktorantūras kursā:

The Role of Hypothesis in Experimental Design Research, Koldingas dizaina skolā, Dānija (5 ECTS).

 

14. – 17.05.2013

Dalība Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) projektā RegioCraft, Cascais un Lisabona, Portugāle,

kura ietvaros tika apzināti partnervalstu lokālie dizaina un amatniecības sadarbības risinājumi un veidota partnerība starp LMA un ZPR

 

24. – 26.05. 2012

CUMULUS Northern World Mandate, Helsinki, Somija.

 

31.10 – 04.11.2011

IASDR2011, the 4th World Conference on Design Research, Delfta, Nīderlande.

 

19. – 21.05.2011

Crossing talents! Transversality in Design,

Parīze, Francija.

 

18. – 19.05.2011

1st International Symposium for Design Education Researchers (DRS), Parīze, Francija.

 

25. – 29.10.2010

European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (14th ERSCP) and Environmental management of Sustainable Universities (6th EMSU) Delfta, Nīderlande.

 

2008

Universal design in Community planning Nordic School of Public Health, Gēteburga (4 ECTS).

 

2008

Pasaules dizaina pētniecības konference:

Changing the Change, Turīna, Itālija.

 

2004

ES projektu vadīšanas kursi,

Valsts administrācijas skola.

 

2003

The Value of Culture,

Amsterdamas – Māstrihtas vasaras universitāte.

 
2003

Projektu vadīšana, Valsts administrācijas skola.

 

2002

ES pamatnostādnes, Valsts administrācijas skola

bottom of page