Citi sasniegumi
 
Līdzdalība projektos

 

2013 – 2014

Dalība Nordpluss projektā „Mainstreaming responsible consumption in higher education curricula”, projekta nr. NPHE-2013/10262, kura ietvaros tiks izstrādāta jauns kurss „Atbildīgs patēriņš”, iekļaujot arī dizainu ilgtspējīgai sociālai labklājībai.

 

 

Stipendijas

 

2017 – 2020

Grants pēcdoktorantūras pētījuma “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” īstenošanai, nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/125 Ministru kabineta noteikumu Nr.50 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros 

 

2011 – 2013

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas doktorantūras studentiem projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai”, Nr. 2009/1058/1DP/1.1.2.1.2./09/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros

 

Sabiedriskais darbs

 

Kopš 2016

Biedrības „Radošā partnerība” valdes pr-ja (dibinātāja).

 

Kopš 1996

Bērnu mākslas un kultūras vasaras radošo darbnīcu - nometņu organizētāja, vadītāja un pasniedzēja Mūrmuižā, Dikļos, Rubenē, Vidrižos, Vaidavā. 

 

2007 – 2011

 

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai dibinātāja un vadītāja, Valmieras sākumskolas vecāku padomes pr-ja

 

Dalība orgnaizācijās

 

Since 2016

“Design Research Society” biedre, http://www.designresearchsociety.org

Since 2019

''Design Principles & Practices Research Network'' biedre, https://designprinciplesandpractices.com/

Valodas

 

Angļu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – augstākais līmenis.

 

Krievu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – vidējais līmenis.

 

Vācu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – iesācēju līmenis.

 

 

Rakstiet man:

© Dr.art. Aija Freimane
aija.freimane@lma.lv 
+ 371 29 40 98 60