top of page
Citi sasniegumi

 

 

Stipendijas

 

2017 – 2020

Grants pēcdoktorantūras pētījuma “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” īstenošanai, nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/125 Ministru kabineta noteikumu Nr.50 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

 

2011 – 2013

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas doktorantūras studentiem projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai”, Nr. 2009/1058/1DP/1.1.2.1.2./09/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros

 

Sabiedriskais darbs

 

Kopš 2016

Biedrības „Radošā partnerība” valdes pr-ja (dibinātāja).

http://www.radosapartneriba.lv/

 

Kopš 2019

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas vecāku padomes pārstāve, Valmiera, Latvia.

Kopš 1996

Bērnu mākslas un kultūras vasaras radošo darbnīcu - nometņu organizētāja, vadītāja un pasniedzēja Mūrmuižā, Dikļos, Rubenē, Vidrižos, Vaidavā. 

 

2007 – 2011

Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai dibinātāja un vadītāja, Valmieras sākumskolas vecāku padomes pr-ja

 

Dalība orgnaizācijās

 

Kopš 2021

SEGD (Society of Experimental Graphic Design) biedre,

https://segd.org/

Kopš 2019

''Design Principles & Practices Research Network'' biedre, https://designprinciplesandpractices.com/

Kopš 2016

Design Literacy network biedre, http://designliteracy.net/

Kopš 2016

“Design Research Society” biedre, http://www.designresearchsociety.org

Valodas

 

Angļu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – augstākais līmenis.

 

Krievu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – vidējais līmenis.

 

Vācu

Runāt, lasīt, rakstīt, izprast – iesācēju līmenis.

 

 

bottom of page