top of page
Semināru un darbnīcu vadīšana

28.11.2020

Lekcija "Dizaina pamati. Dizaina konteksts - Dizaina paradigmas" pedagogu profesion'ālās pilneides kursi (8 h) Vidzemes reģiona mākslas skolu skolotājiem, Valmiera, Latvia.

 
19.09.2019

Lekcija - darbnīca "Dizains, amatniecība un ilgtspējīgs tūrisms" Cesu and Talsu novadu LEADER grupu amatniekiem un mājražotājiem, Cēsis, Latvia.

25.08. 2019

Lekcija, darbnīvca "Dizains kā metode NVO attīstībai"; NVO forums, Riga, Latvia.

28.02. 2019

Dizaina konsultante Vidzemes inovāciju nedēļas kontaktbiržā, Valmiera, Latvia.

 

 

2018-2021

Dizaina domāšanas meistarklase – “Dizains un valsts”; biedrības “Corporate social responsibility Latvia” biznesa vēstnešu tikšanās "Bizness un valsts" ietvaros.

Programma “Responsible Business Ambassadors” 2019.gadā ieguva balvu "National and European Enterprise Promotion Awards"

 

kopš 2018

Dizaina mentorings koka nozares hackatonā Garage48, 

Valmela, Igaunija; Riga, Cēsis, Latvija.

 

18.-19.01.2018

Dizaina audita un dizaina domāšanas praktikums produktu un pakalpojumu attīstībai “Koka sastapšanās ar dizainu un inovācijām” Latvijas un Igaunijas koka ēku ražotājiem, Vaimela, Igaunijā, Igaunijas - Latvijas teritoriālās sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam programmas projektam “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” (Koksne un mēbeles), projekta Nr. Est-Lat35).

 

14.05.2016.

Dizaina domāšanas praktikuma “Design footprints for Mining the Future”, Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “New Challenges of Economic and Business Developmen – 2016”, Rīga, Latvijas universitāte.

 

12.05.2016.

Dizaina domāšanas praktikuma “Dizaina pēdas nākotnē” vadīšana Radošās darbības nedēļas radi!2016 atklāšanas notikumā, LNNM, Rīga 

 

19.02.2016.

Seminārs – praktikums “Dizains un amatniecība” Balvu un Ziemeļlatgales novada amatniekiem un mājražotājiem.

 

11.02.2016.

“Kuš! Netraucē!” diskusante un priekšlasījums Latvijas Nacionālā Kultūras centra un biedrības “Culturelab” organizētajā diskusijā par bērnu un jauniešu auditoriju kultūras un mākslas pasākumos.

 

02. – 03.12.2015.

Dizaina praktikums “Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai” konferencē “Bridging Education and Science for Sustainable Development”, UNESCO, Daugavpils, Latvija.

 

29.04.2015.

Dizaina praktikums „Tehnoloģijas, prasmes un domāšana inovāciju attīstībai”, Valsts izglītības satura centra seminārs „Mājturības un tehnoloģiju” metodiskās apvienības vadītājiem.

 

15.04.2015.

Dizaina seminārs – praktikums „Dizains vakar, šodien, rīt”, Valmieras Integrētā bibliotēka.

 

19.02.2015.

Lekcija praktikums „Cilvēks. Vērtības. Dizains.”

ciklā „Vārds dizainam”, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga.

 

29.10.2014.

“Radošā un dizaina domāšana izglītības procesā”, Limbažu novada skolotāju seminārā, Latvia. 

 

17.05.2014.

“Dizaina domāšana vietējā pašvaldībā”, Dizaina domāšanas darbnīca Beverīnas un ap Valmieru esošo novadu pašvaldību darbiniekiem.

 

11.04.2014.

Creative Europe - sub-program Culture - Expert Informational Workshop, Brussels, (BE).

 

25.10.2012.

Lekcija „Dizaina izglītība un radošās industrijas konteksts” Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra organizētā seminārā

 

16.03.2012.

Semināra ”Dizaina process dzīves telpas radīšanā” izstrāde un vadība Kurzemes reģiona profesionālās mākslas un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolotājiem Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIII-194 "Radošās industrijas" ietvaros.

 

03. – 05.02.2012.

Referāts „Success story of the Continuing Design education in Latvia” „Zamek Cieszyn”; Cieszyn, Polija 

 

30. – 31.08.2011.

Referāts „Design Education, Seminar on the development of design curricula”,; Tallinas Mākslas institūts, Igaunija

 

08.07.2011.

Referāts Creativity, Knowledge, Design, Materials, Industry - Networking and collaboration over Baltic Sea seminārā Cultural and Creative Industries around the Baltic Sea – think Global, act Baltic!, Visbija,

bottom of page