top of page
Starptautiskās publikācijas

 

2021

"Case Study: Toward Decoding Design’s Value—Communicating and Visualizing Design Research”, SEGD; https://media.segd.org/s3fs-public/SEGD-2021Journal-FINAL.pdf; 188-205.pp

2021

"Decoding Design Value"

Design Principles and Practices: An International Journal—Annual Review 15 (1): 45-54. doi:10.18848/1833-1874/CGP/v15i01/45-54; ISSN: 1833-1874 (Print)'; ISSN: 2473-5736 (Online)

DOI: https://doi.org/10.18848/1833-1874/CGP/v15i01/45-54

2020

"Perceived Design Value. The socio-economic impact of Design", Art Academy of Latvia,

ISBN 978-9934-541-51-3; PDF ISBN 978-9934-541-52-0

2020

"Identification system of Design socio-economic impact towards transformation of knowledge intensive economy in Latvia"; postdoctoral research, Art Academy of Latvia, PDF ISBN 978-9934-541-54-4

DOI: 10.13140/RG.2.2.21414.55365

2020.

“User preferences in Experience economy”, the 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development - Rabat, Morocco; Economic and Social Development, 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development, Book of Proceedings; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North 2020; ISSN 1849-7535; 28-38.pp

2020

“System of Decoding Design Value”, AMPS Proceedings Series 17.1. ISSN 2398-9467; AMPS conference Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World, Stevens Institute of Technology, New York / New Jersey, USA; AMPS C.I.O.; 54-62.pp

2019

“Perceived design Value through the Lens of Generation Z”, CUMULUS Bogota conference The Design After, Bogota, Colombia

“The Design After”, Cumulus Conference Proceedings Bogota 2019; ISBN 978-958-774-912-0; ISSN 2490-046X; Universidad de los Andes, School of Architecture and Design, Bogota, Colombia; 302.-311.pp

2019

Loza, I, Freimane, A, "Differences in Visual Perception of European and Islamic Design Communication in the Twenty-first Century in the Context of Cultural and Religious Systems." The International Journal of Design in Society 13 (3): 45-56. doi:10.18848/2325-1328/CGP/v13i03/45-56.

 

2019

"Decoding the Use of Design in Public Services", 6th International Multidisciplinary Scientific conference on Social sciences and Arts SGEM Vienna Art 2019, Vienna Social Sciences and Arts Extended Scientific Sessions, Vienna, Austria, ISBN 978-619-7408-75-1; Science & Arts, Issue 6.1; 465.-472.pp

2018.

“How to witness design”, E&PDE 2018, 20th International Conference on Engineering &Product Design Education, Londona, Lielbritānija, ISBN 978-1-912254-02-6; 211.-216 pp.

2018

“Design Footprints for mining the future” Edukacija Mene, Menui, per Mena (Education in, for and trough art), ACTA Academiae Artium Vilnesis, ISSN 1392-0316; ISBN 978-609-447-279-4; 105.-116 pp.

 
2016.

Mapping of supply and demand of Design education in Latvia from 2006 - 2016, Nordic Forum for Design History Studies conference 2016, September 23-24, University of Aalto, Helsinki (FIN).

 

2015.

Dilemma of ethical & social aspects in design, Engineering and Product design education conference Great expectations: Design Teaching, Research & Enterprise, Loughborough University, Design school, Loughborough (UK), pages 232-237, ISBN: 978-1-904670-62-9.

 

2015.

Case study: Design thinking and new product development for school age children, 3rd International Conference for Design Education Researchers: “LearnxDesign, 2015”, June 28. - 30, Čikāga, ASV; Proceedings of the 3rd International Conference for Design Education Researchers, ©2015 Aalto University, DRS, Cumulus, DESIGN-ED and the Authors. All rights reserved; pp.187-199; v-1; ISBN 978-952-60-0069-5 (vol. 1- 4).

 

2013.

Design for well-being in the era of liberal sustainability paradox, The 16th Conference of the European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) & 7th Conference of the Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU) Bridges for a more sustainable future uniting continents and societies, Stambula, Turcija.

 

2013.

Design in the era of liberal sustainability paradox; SCORAI (Sustainable Consumption reserach and Action Initiative), Stambula, Turcija.

 

2012.

Discourse of Design and Art Education, 2012, The 14th International Conference on Engineering & Product Design Education Design education for future wellbeing, Antwerp University Artesis koledža, Beļģija, 6.-7.09.2012; pp.381-386; ISBN: 978-1-9046670-36-0.

 

2012.

The user values as indicators of sustainable consumption shift; ERSCP 2012 (European Roundtable of Sustainable Consumption and production), Brēgenza, Austrija, www.erscp2012.eu ; pp.172.-176.ISBN: 978-3-901269-00-4.

 

2010

Tendences starptautiskajā dizaina tendenču žurnālā (International Design trend Journal) MIX, ISSUE 20 TWO 2010, pp. 96-97, publikācijas un koncepcijas izstrādes vadība LMA Funkcionālā dizaina 5. kursa maģistrantūras studentiem.

 

2009

Tendences starptautiskajā dizaina tendenču žurnālā (International Design trend Journal) MIX, ISSUE 16, pp. 96-97, publikācijas un koncepcijas izstrādes vadība LMA Funkcionālā dizaina 5. kursa maģistrantūras studentiem.

 

Vietējās publikācijas

 

2020

“Dizaina uztvertā vērtība. Dizaina socioekonomiskā ietekme”, Latvijas Mākslas akadēmija; PDF ISBN 978-9934-541-53-7

2016

“Dizaina pēdas. Notikumu un dizaina mijiedarbības laika līnija”, izziņas karte, kurā apkopoti 168 dizaina notikumi un fakti, tajā skaitā 64 dizaina koncepcijas, 144 tehnoloģiskie jauninājumi, 89 politiskie un 57 ar ekonomiku saistītie notikumi, 24 sociālās un 20 ilgtspējas ietekmes fakti no 1588. līdz 2015. gadam, kas savstarpēji mijiedarbojušies un ietekmējuši to, kā mēs dzīvojam šodien. © Aija Freimane, Matīss Zvaigzne, 2016.

Izdevējs: Biedrība “Radošā partnerība”, 2016

Izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

ISBN 978-9934-14-790-6.

 

2016.

“Radošas personas statuss – (ne)ieguvumi vizuālo mākslinieku profesionālās situācijas uzlabošanā”, vizuālo mākslu žurnāls “Studija”, Nr.107.

 

2016

“Vai iespējams atgūt “zudušo auditoriju” vizuālās mākslas nozarē?”, vizuālo mākslu žurnāls “Studija”, Nr.107

bottom of page