top of page
Professionalā pieredze

 

Kopš 2021

Dublinas Tehnoloģiju universitātes (Technological University Dublin), Mākslas un tūrisma koledžas (College of Arts & Tourism), Dublinas radošās mākslas skolas (Dublin School of Creative Arts) docente Dizaina menedžmentā

Lekciju kursi: Pētniecības metodes (MA); Startēģiskais menedžments, Kvalitātes vadība, Dizaina vērtība, Projektu vadība kultūras, mākslas un radošajās industrijās, BA un MA Pētniecības drabu vadīšana.

2017 – 2020

Latvijas Mākslas akadēmijas pēcdoktorantūras pētniece, projekta pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”, nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/125 Ministru kabineta noteikumu Nr.50 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

https://www.viaa.gov.lv/lv/aija-freimane-vieniga-dizaina-konteksta-petniece-latvija-pecdoktorante-kas-ar-drosmi-parstav-sevi-pasaule

 

2016-2021

Latvijas Mākslas akadēmijas

dizaina nodaļas asociētā profesore,

Lekciju kursi: Dizaina konteksts; Dizaina menedžments, Dizaina pētniecības metodes, Dizains sabiedrībai un ilgtspējai; Mākslas menedžments; Ieskats radošajās industrijās (Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija); Projektu vadība; bakalauru, maģistru un doktora darbu vadīšana Funkcionālā dizaina apakšnozarē un Mākslas zinātnes un teorijas apakšnozarē.

2012 – 2016

Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas docente, lekciju kursi: dizaina menedžments, pētniecības metodes, mākslas menedžments; ieskats radošajās industrijās (Studentu radošās uzņēmējdarbības laboratorija) un projektu vadība; bakalauru, maģistru un doktora darbu vadīšana Funkcionālā dizaina apakšnozarē un Mākslas zinātnes un teorijas apakšnozarē.

 

Kopš 2016

Vieslektore Howestas Industriālā centra profesionālā bakalaura intensīvajā programmā

Sports & Well-being, Kortrijka, Belģija.

 

2016

Viesporfesore "Design thinking as Universal Design approach for product/service development”, Belarus State Art Academy, Baltkrievijas Valsts Mākslas akadēmija.

Kopš 2015

Viesprofesore Latvijas Kultūras akadēmijā Radošo industriju programmā ar kursu “Dizaina industrija”.

2015

Vieslektore banku augstskolas Radošās uzņēmējdarbības kursā ar lekciju “Dizaina industrijas menedžments”.

 

2014 – 2015

Vieslektore Konstfack mākslas un dizaina augstskolas, Stokholma, Zviedrija, organizētā starptautiskā vasaras skolā Xskool, Doors of Perception John Thackara vadībā.

 

2008 – 2012

Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas lektore,

Lekciju kursi: dizaina menedžments, dizaina koncepcijas, pētniecības metodes, mākslas menedžments; ieskats radošajās industrijās un projektu vadība.

 

2009 - 2011

Latvijas Mākslas akadēmijas Profesionālās pilnveides izglītības programmas „Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma dizainā” programmas un projekta vadītāja, projekta un programmas izstrādātāja un lektore; ESF projekta nr. 2009/0208 / 1DP / 1.2.1.1.2. / 09 / IPIA / VIAA / 005.

 

2007 – 2010

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu un Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja; projekta nr. TPK / 2.1.2.1.2 / 08/01/002.

 

2007 – 2008

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansēts pilotprojekts „Dizaina audita veikšana un dizaina konsultāciju sniegšana 15 Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem”, darba grupas pārstāve no SIA H2E.

 

2004 – 2007

LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta vecākais referents vizuālās mākslas jautājumos.

 

2004 – 2005

Kultūrpolitikas vadlīniju 2006-2015 izstrādes darba grupa, izstrādājamā sadaļa „Kultūra un jaunā ekonomika”

 

2002 – 2003

LR Kultūras ministrijas Ārvalstu sakaru nodaļas vecākā referente

 

 

Cita professionālā pieredze

 

2021-2022

SEGD (Society of Experiential Graphic Design) Akadēmiskās darba grupas biedre.

Kopš 2021

Zinātniskā recenzente The Design Journal.

27.11.2020

Diskusante, stāsts “Māksla dot mākslas pieredzi” pirmajā kultūras un mākslas profesionāļu forumā Latvijā “Kultūra rīt”.

2020-2021

Fotoprojekta “Normkritik Latvia” jeb "Tolerance. Sociālo normu iekļaušama" kuratore un menedžere pēc Zviedrijas institūta idejas, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā.

https://www.normkritiklatvia.com/

Kopš 2020

Dizaina izglītības eksperte profesionālās izglītības modulāro programmu "Produktu dizaina asistents" un "Apģērbu dizaina asistents" izvērtēšanā.

Kopš 2020

Dizaina izglītības eksperte kompetencēs balstīta izglītības projekta Skola2030 eksaminācijas satura izstrāde priekšmetā "Dizains un tehnoloģijas".

Kopš 2015

Starptautsikās zinātniskās padomes biedre Design Research Society (DRS), Learn x Design, Engineering and Product Design Education (E&PDE) konferencēs.

 

 

2018

Pakalpojumu dizaina un dizaina domāšanas darbnīcas Valsts kancelejā augstākā līmeņa vadītājiem, ietverot datu un pārmaiņu vadības kompetences. Pakalpojuma īstenošanas vadošā eksperte. Komandā dizainers Matīss Zvaigzne, Latvijas atvērto datu asociācijas valdes loceklis Aigars Jaundālders un pārmaiņu vadības eksperte Anita Gaile, Rīga, Latvija.

 

2017 – 2018

 

Eksperte dizaina tendenču izpētē un praktiskajos dizaina Latvijā, Valmierā un 2018. gada 19. janvārī Igaunijā, Vaimela “Koka sastapšanās ar dizainu un inovācijām”, Igaunijas - Latvijas teritoriālās sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam programmas projektam “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” (Koksne un mēbeles), projekta Nr. Est-Lat35)

2017 – 2018

Zinātniskā paneļa “Not just from the centre – multiple voices in design” līdzvadītāja Dizaina pētniecības asociācijas konferencē “DRS2018. Catalyst”,

Limerika, Īrija. http://www.drs2018limerick.org/track/not-just-centre-multiple-voices-design

 

2016 – 2017

Universālā dizaina konsultants un dizaina menedžments Liepājas ostas noliktavas atjaunošanas projektam, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam

 
kopš 2016

Zviedru Institūta iniciētās izstādes “AccessAbility” kuratore un menedžere Latvijā, ietverot izstādes koncepcijas adaptāciju Latvijā un Latvijas profila izstrādi, izveidošanu, ceļojošās izstādes menedžments. Izstādes organizēšana sadarbībā ar Zviedru institūtu, Zviedrijas vēstniecību Latvijā. Izstāde ietver arī semināru un darbnīcu organizēšanu saistībā ar universālo dizainu iekļaujošai sabiedrībai, produktu un pakalpojumu izstrādei un grafiskā, komunikāciju dizainā, sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Sadarbības partneri: Invalīdu un viņu draugu biedrība “Apeirons”, biedrība “Es redzu”, Liepājas neredzīgo biedrība, Beverīnas un Kocēnu novada sociālie dienesti, Rotko mākslas centrs Daugavpilī, Liepājas Latviešu biedrības nams, Valmieras Mākslas vidusskola.

 

2016

Zviedru Institūta izstādes “Design for Dignity” menedžere Latvijā, sadarbībā ar Zviedru institūtu, Zviedrijas vēstniecību Latvijā Zviedrijas dienu ietvaros Liepājā.

 

2016

Starptautiskās zinātniskās padomes biedre Inženieru un produktu dizaineru izglītības konferencei, Alborgas Univiresitāte, Dānijā, 08. – 09.09.06.

 

2015

Eiropas Komisijas projektu vērtēšanas eksperte programmā Apvārsnis2020.

 

2015

Starptautiskā eksperte Lietuvas dizaina augstākās izglītības programmu vērtēšanā Viļņas un Kauņas universitātēs

 

2015

Starptautiskās zinātniskās padomes biedre Inženieru un produktu dizaineru izglītības konferencei, Loughborough Universitāte, Lielbritānija, 03. – 04.09.2015.

 

2014

Recenzente speciālam Journal of Cleaner Production izdevumam

 

2014

Eiropas Komisijas sadarbības projektu vērtēšanas eksperte programmā ''Radošā Eiropa''

 

2014

Dizaina domāšanas vēstnese radošās darbības radi! 2014, Latvia nedēļā

bottom of page